Continu Verbeteren (LEAN)

Continu Verbeteren (LEAN) verhoogt resultaat aanzienlijk

Cliënten en medewerkers leren samenwerken

Continu verbeteren is een bewezen aanpak die ondernemingen ondersteunt om duurzaam de kwaliteit van hun dienstverlening te verhogen. Door het vakkundig borgen van gedragsveranderingen bij bestuurders, managers en professionals wordt er nauw samengewerkt tussen medewerkers, cliënten en ketenpartners binnen zelfregelende communities.

Sinds 1995 werk ik als verandermanager, organisatieadviseur en team coach. Sinds 2014 ben ik ook actief als Lean coach waarbij ik al snel heb ervaren wat de meeste obstakels zijn om de Lean visie succesvol te borgen in orgnisaties. Om vanaf de start een organisatieverandering succesvol te realiseren heb ik een werkvorm verder ontwikkeld. Deze werkvorm Intentiecirkels legt de basis voor het versterken van eigenaarschap en echte samenwerking. Om hiermee een cultuurverandering in de hand te werken om professionals de kwaliteit van dienstverlening te (willen) laten verhogen vertrouw ik op het laten ontstaan van zelforganiserende communities. Hierbij ervaar ik dat 1) het ontwikkelen van eigenaarschap bij professionals, 2) Het leren samenwerken met elkaar en support teams en 3) Het vakkundig borgen van gedragsveranderingen drie onmisbare stappen zijn bij het behalen van duurzame resultaten. Resultaten die ten goede komen aan klanten, medewerkers en ook nog aan het verstevigen van de financiele positie van organisaties.

Klantgericht werken (LEAN) in de Ouderenzorg
Sinds 2014 werk ik als interim manager in de ouderenzorg. Hierbij heb ik als locatieverantwoordelijke (voor ongeveer 160 medewerkers) aan den lijve ervaren waarom zoveel Ouderenzorgorganisaties moeite hebben om voldoende kwaliteit van zorg te garanderen. Met als gevolg dat sommige zorgorganisaties door het ijs zakken of zelfs failliet gaan.

Klantgericht werken (LEAN) in Ziekenhuizen

Sinds 2017 werk ik ook als interim projectleider in het UMC Utrecht Cancer Center. Gelukkig een ziekenhuis die al enige jaren actief is om patiëntgerichter te werken. Dit uit zich o.a. in sneldiagnostiek op de meeste poliklinieken en kortere wachttijden in geval van een operatie of behandeling. Toch zorgt ons Nederlandse zorgstelsel voor veel obstakels voor ziekenhuizen om of een effectieve en efficiënte wijze hun processen te organiseren rondom (de wensen van) patiënten.

Ik deel graag mijn passie en expertise om ook uw organisatie toekomstbestendig te maken. Bel mij gerust voor een vrijblijvende kennismaking. Ik ben benieuwd naar de uitdagingen binnen jouw organisatie.