PMO brengt uw risico's in kaart

PMO brengt uw risico's in kaart

Samenwerken aan een gezonde leeftsijl

Door te investeren in een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) spoort u vroegtijdig de gezondheidsrisico’s bij uw medewerkers op. Hierdoor kunt u deze risico’s zoveel mogelijk beperken of voorkomen. Met een PMO kan uw organisatie uw visie op gezondheid en duurzame inzetbaarheid aanscherpen en de juiste maatregelen treffen om het ziekteverzuim terug te dringen of te voorkomen. Een PMO legt de basis voor gezondheidsmanagement binnen een organisatie. Volgens de Arbowet (art.18) heeft u een wettelijke verplichting om iedere medewerker periodiek een PMO aan te bieden.

Team Spirit at Work heeft een heldere visie op Integraal Gezondheidsmanagement en de Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Wij helpen u graag om te voldoen aan uw wettelijke verplichting om uw medewerkers periodiek een PMO aan te bieden. Daarnaast legt dit de basis voor een wederzijdse kennismaking wat bij veel organisaties heeft geleid tot de ontwikkeling en uitvoering van een gedragen gezondheidsbeleid.

Onze zusterorganisatie PreVita Gezondheidsmanagement heeft meer dan 6.000 PMO's uitgevoerd. Zij kunnen u uitstekend adviseren over de voordelen van ons PMO en over hoe gezondheidsmanagement de effectiviteit van uw organisatie kan verhogen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.


  • “Bevlogen medewerkers zijn 15 % productiever”

  • “Verantwoordelijkheid nemen en plezier maken”

  • “Staan centraal in onze visie en aanpak”

  • “Vitale en bevlogen mensen leveren betere prestaties”